News
8/11/2013

UPF: Idees innovadores sorgides a la Universitat s'apropen al mercat de capitals privats

UPF: Idees innovadores sorgides a la Universitat s'apropen al mercat de capitals privats


Notícia de la UPF


Mitjançant una sèrie de convenis signats amb entitats clau en el sector de l'emprenedoria, el finançament i la inversió, en el decurs d'aquest any 2013, la UPF, a través de diferents convenis signats, ha obert diferents vies per tal que el talent innovador que es genera a la Universitat pugui donar-se a conèixer als principals agents inversors i de capital risc del nostre país, i també a nivell internacional.

Amb la participació de la Unitat de Innovació-UPF Business Shuttle, àmbit Emprenedoria s'han signat acords i convenis de col·laboració amb diferents entitats, entre les quals hi ha la xarxa d'inversors privats Business Angels Network de Catalunya (BANC) (Febrer 2013); la xarxa d'inversors Keiretsu Forum Spain (Abril, 2013) i la SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica) una associació que actua com a consultoria i que agrupa a professionals de tots els sectors de l'economia i la gestió (Abril 2013).

Tots aquests convenis estan ja en marxa amb l'objectiu comú d'afavorir l'esperit emprenedor i la creació d'empreses entre la comunitat universitària de la UPF.

La Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle s'organitza en dos àmbits, un d'ells correspon a l'àmbit d'Emprenedoria que té assignades, entre d'altres, les següents funcions: fomentar la cultura emprenedora a la Universitat; assessorar a emprenedors i donar-los suport en la viabilitat tècnica i econòmica del seu projecte empresarial; organitzar accions formatives, conferències, trobades d'emprenedors, tallers i activitats de networking i gestionar els espais d'incubació UPF-Business Shuttle.

El proper 11 de desembre Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle, àmbit Emprenedoria organitza a la UPF la primera Jornada Investment Readiness UPF - Inveready en què cinc startups vinculades a la UPF presentaran el seu projecte a la societat de capital risc Inveready, el fons de capital risc líder en inversió en fase emergent.

Mes informació:
Notícia de la UPF