News
10/1/2014

Al 2013 es consolida un PRBB més solidari/ Solidarity at the PRBB in 2013

Al 2013 es consolida un PRBB més solidari/ Solidarity at the PRBB in 2013


Donacions de sang i recollides d'aliments, joguines i mantes mostren la cara més solidària del parc


Sota el títol de PRBB Solidari s'han fet durant l'any 2013 diverses campanyes de donació de sang, així com de recollida d’aliments, joguines i mantes. Aquestes accions ja estan normalitzades al Parc i a ningú estranya trobar caixes amb aliments o joguines a la recepció de la planta baixa. La participació es manté  estable i, tot i que costa, sabem que la constància en aquest tipus d’accions és imprescindible per tal que les incorporem a la nostra vida de manera normalitzada. Aquí teniu un resum del que junts hem aconseguit aquest 2013:

En col·laboració amb el Banc de Sang i de Teixits de Catalunya s’han fet 3 campanyes de donació de sang i s’han fet 173 extraccions. Es preveu repetir aquestes campanyes un cop al trimestre.

D’altra banda al mes de juny es va participar en la Campanya del Banc del Aliments “la fam no fa vacances”  construint una doble hèlix d’ADN amb els aliments recollits, un total de 13 caixes. Aquests aliments es van enviar directament a l’Associació d’Amics de la Gent Gran que treballa als Barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Ciutat Vella) de Barcelona des de 1992. Al desembre es va repetir la campanya i es van enviar 14 caixes grans.

Un any més s’ha realitzat també la recollida de joguines per l’Associacio de Veïns de l’Òstia de la Barceloneta que, com fa cada any, organitza el repartiment entre les famílies del barri més necessitades, registrades al Centre de Serveis Socials de la Barceloneta. Aquest any 6 caixes grans de joguines de tota mida, provenien del PRBB.

I per últim, a iniciativa d’un grup de residents de l’IMIM, s’estan recollint mantes i sacs de dormir per l’Associació Casa Solidària que treballa per ajudar a les persones sense sostre. Per això trobareu unes caixes a l’entrada de la cafeteria on podeu deixar aquella manta que no feu servir gaire i que ajudarà a passar l’hivern a qui més ho necessita.

Gràcies a tots per la vostra participació.

 

Solidarity at the PRBB in 2013

During 2013, several solidarity campaigns took place at the PRBB, from blood donation to food, toys and blankets collections. These actions have become already normalized at the park and nobody is surprised to find strange boxes with no food or toys on the ground floor. Participation is stable, and although it is difficult, we know that persistence in this type of actions is essential to incorporate them in our normal way of life. Here's a summary of all we have achieved this 2013:


In collaboration with the Blood and Tissue Bank of Catalonia three blood donation campaigns have taken place at the park in 2013, with 173 people donating. We are hoping to repeat these campaigns every three months.

In June we took part in the Food Bank campaign "Hunger does not take holidays", building a DNA double helix with the 13 boxes of food collected. These were sent directly to the Solidarity Association for the Elderly, which works in the Barcelona neighbourhoods of Sant Pere, Santa Caterina and La Ribera (Ciutat Vella) since 1992. In December, we repeated the campaign and sent another 14 large boxes.

Once again, we also made a Christmas toys collection for the Barceloneta Neighborhood Association of Ostia, which every year organizes the distribution among needy families in the district. This year, six large boxes of toys of all sizes, came from the PRBB.


Finally, at the initiative of a group of residents from the IMIM, we are still collecting blankets and sleeping bags for the Solidarity House Association, which works to help the homeless. You can find some boxes at the entrance to the cafeteria where you can leave that blanket you don’t use much to help those most in need during the winter.
Thank you all so very much for your participation!!