News
15/1/2014

CMRB: Canvi a la direcció del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (cat/cast)

CMRB: Canvi a la direcció del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (cat/cast)


Notícia del CMRB


Amb data 13 de gener, el Patronat de la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) ha aprovat el nomenament del professor Ángel Raya com a nou director del Centre.

El CMRB es va fundar l’any 2004, a través d’un acord de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol, que expressava la clara voluntat de les institucions de govern de promoure la recerca de primer nivell en el camp de la medicina regenerativa.

En el moment de la seva creació la direcció va ser assumida per Juan Carlos Izpisúa qui, durant aquests nou anys, ha compaginat la direcció científica del CMRB amb la direcció del Laboratori d’Expressió Gènica al Salk Institute de Califòrnia.

El Patronat ha reconegut al professor Juan Carlos Izpisúa la qualitat de la seva tasca investigadora, alhora que expressa la necessitat inexcusable de canviar aspectes rellevants de la gestió i organització del Centre.

El Patronat del CMRB, que està format per la Generalitat de Catalunya, el Instituto de Salud Carlos III, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i l’Ajuntament de Barcelona, de manera unànime, ha manifestat la seva voluntat que el CMRB continuï sent, en aquesta nova etapa, un referent internacional en Medicina Regenerativa que promogui la seva aplicació en benefici del malalt.

En l’any 2013 les administracions van mantenir el suport econòmic dels anys anteriors i el Patronat va expressar el seu compromís per garantir les inversions dedicades a reforçar la medicina regenerativa per a l’any 2014.

Per afrontar aquests nous reptes el Patronat ha confiat en el lideratge d’Ángel Raya, qui anteriorment havia estat coordinador científic del CMRB. El professor Raya, professor d’investigació d’ICREA reconegut a nivell nacional i internacional en el camp de les cèl·lules mare, on ha desenvolupat noves estratègies per estudiar i tractar malalties genètiques i neurodegeneratives, s’ha mostrat decidit a seguir amb l’excel·lència científica que caracteritza el Centre. En aquest sentit el CMRB continua amb els projectes d’investigació que té iniciats.

 

CMRB: Cambio en la dirección del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona

Con fecha 13 de enero, el Patronato de la Fundación Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) ha aprobado el nombramiento del profesor Ángel Raya como nuevo director del Centro.

El CMRB se fundó en el año 2004 a través de un acuerdo de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno Español que expresaba la clara voluntad de las instituciones de gobierno de promover la investigación de primer nivel en el campo de la medicina regenerativa.

En el momento de su creación la dirección fue asumida por Juan Carlos Izpisúa quien, durante estos nueve años, ha compaginado la dirección científica del CMRB con la dirección del Laboratorio de Expresión Génica en el Salk Institute de California.

El Patronato reconoce al profesor Juan Carlos Izpisúa la calidad de su labor investigadora a la vez que expresa la necesidad inexcusable de cambiar aspectos relevantes de la gestión y organización del Centro. El Patronato del CMRB, que está formado por la Generalitat de Catalunya, el Instituto de Salud Carlos III, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y el Ayuntamiento de Barcelona, ha manifestado de manera unánime la voluntad de que el CMRB siga siendo, en esta nueva etapa, un referente internacional en medicina regenerativa que promueve su aplicación en beneficio de las personas enfermas.

En el año 2013 las administraciones mantuvieron el apoyo económico de años anteriores y en este Patronato han expresado su compromiso para garantizar las inversiones dedicadas a apoyar la Medicina Regenerativa para el año 2014.

Para afrontar estos nuevos retos el Patronato ha confiado en el liderazgo de Ángel Raya, quien anteriormente había sido coordinador científico del CMRB. El profesor Raya, profesor de investigación de ICREA, reconocido a nivel nacional e internacional en el campo de las células madre, que ha desarrollado nuevas estrategias para estudiar y tratar enfermedades genéticas y neurodegenerativas, se ha mostrado decidido a seguir con la excelencia científica que caracteriza el Centro. En este sentido el CMRB continúa con los proyectos de investigación que tiene iniciados.

Mes informació:
Web del CMRB