News
24/1/2014

FPM: Manel Esteller, referent internacional en l’àmbit de l’epigenètica, s’uneix a l’estudi alfa

FPM: Manel Esteller, referent internacional en l’àmbit de l’epigenètica, s’uneix a l’estudi alfa


Noticia de la FPM


En el marc de l’estudi alfa que impulsa la Fundació Pasqual Maragall, aquest matí s’ha firmat un acord de col·laboració amb el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) que dirigeix Manel Esteller a l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge. El PEBC realitzarà l'extracció d’ADN i la determinació de les variants al·lèliques de les formes de risc del gen APOE de les mostres de sang que es recullin als participants a l'estudi.

Manel Esteller és un referent mundial en l’àmbit de l’epigenètica, disciplina que estudia els processos que modifiquen l’activitat de l’ADN sense alterar la seva seqüència i que explica, per exemple, perquè persones amb el mateix ADN tenen malalties diferents. La seva trajectòria investigadora ha estat guardonada en nombroses ocasions. És autor de més de tres-cents manuscrits originals acreditats en l'àmbit de les ciències biomèdiques i membre de nombroses societats científiques internacionals, revistes i editorials.

Mes informació:
FPM web