News
31/1/2014

CREAL: Comença la MPOC en la infància?

CREAL: Comença la MPOC en la infància?


Notícia del CREAL


La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) està fortament lligada a les exposicions ambientals i de comportament que es produeixen principalment en l'edat adulta. Diagnosticat gairebé exclusivament en adults, aquest trastorn es caracteritza pels seus símptomes i el deteriorament funcional que, en la majoria dels casos, comencen després de la tercera dècada de la vida. Per això, la MPOC és una malaltia d'adults. No obstant això, ara s'està prestant una atenció creixent a la idea que els factors i processos de desenvolupament que tenen lloc en la infància podrien predisposar les persones a patir aquesta patologia.

Estudis prospectius més recents han demostrat que la funció pulmonar en néixer està associada amb la de la infància i l'edat adulta, i que els nens amb asma i símptomes similars a l'asma tenen dèficit de la funció pulmonar primerenca . Això podria suposar un risc de patir MPOC en la vida adulta. Per això, les estratègies preventives s'han d'utilitzar en la primera etapa de la vida per a optimitzar la salut pulmonar a llarg termini.

Mes informació:
Notícia del CREAL

Referència:
Guerra S, Stern DA, Morgan WJ. Does COPD begin in childhood?. Lancer Respir Med 2013; 1(4): 282-4. (Commentary)