News
7/2/2014

El·lipse 71: "Impuls a l'esperit científic dels joves / Stimulating the scientific spirit in young students"

El·lipse 71: "Impuls a l'esperit científic dels joves / Stimulating the scientific spirit in young students"


Edició de Febrer


Ja ha sortit l'edició de febrer de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

Aquest mes, l’El·lipse ens parla del IX Premi PRBB al millor treball de recerca de batxillerat en ciències de la vida, a més d’altres activitats per a estudiants. El perfil de grup ens presenta a Antònia Domingo de l’IMIM i la seva recerca en epidemiologia de drogues d’abús i a l’entrevista Martine Vrijheid del CREAL ens parla del projecte CHICOS i les cohorts de naixement, els factors de risc i els efectes en salut. Amb les noticies científics aprendrem de les amebes noves pistes sobre l’origen dels animals; quin paper juga GSK3 en la formació de tumors epitelials; com el genoma del tauró elefant ens ajuda a entendre la formació de l’os; com reprogramar cèl·lules adultes a cèl·lules pluripotents induïdes de forma ràpida i eficient; o l’associació entre èczema, rinitis i asma en nens. Us pregunteu com s’ho fa una cadena d’ADN de més de 1’5 metres per ficar-se dins de cadascuna de les nostres cèl•lules? Us ho expliquem a ‘Ciència al descobert’. Això i molt més a l’edició de febrer del periòdic del PRBB. No us la perdeu!

Per veure totes les edicions de l'El·lipse si us plau cliqueu aquí.

 

El·lipse 71: "Stimulating the scientific spirit in young students"

Welcome to the February issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

This month, El·lipse tells us about the IX PRBB Award for best high school research work in life sciences, as well as other activities organised for students by the PRBB centres. The group profile introduces Antonia Domingo (IMIM) and her research in epidemiology and drug abuse and Martine Vrijheid (CREAL) speaks on the interview about the CHICOS project, birth cohorts, risk factors and effects on health. In the scientific news we will learn from amoebae new clues about the origin of animals; what role GSK3 plays in the development of epithelial tumors; how the elephant shark genome helps us understand the formation of bone; how to reprogram adult cells to induced pluripotent cells quickly and efficiently; or the association between eczema, rhinitis and asthma in children. Wondering how a DNA chain more than 1.5 meters long manages to get inside each of our cells? We explain it in 'Science Uncovered'. This and more in the February issue of the PRBB newspaper. Do not miss it!

To see all editions of the El·lipse click here.