News
26/2/2014

FPM: La Fundació Pasqual Maragall necessita 300 nous voluntaris de 60 a 75 anys per a l’estudi de detecció precoç de l’Alzheimer

FPM: La Fundació Pasqual Maragall necessita 300 nous voluntaris de 60 a 75 anys per a l’estudi de detecció precoç de l’Alzheimer


Notícia de la FPM


L’estudi alfa necessita ara 300 nous voluntaris d’una franja d’edat molt concreta, persones sanes de 60 a 75 anys, fills o filles de persones afectades per la malaltia. Amb la incorporació d’aquest grup s’amplia la mostra de participants amb l’objectiu d’obtenir una representació proporcional de la població d’interès per l’estudi, inicialment restringida a la franja d’edat de 45 a 65 anys.

Els participants a l’estudi realitzaran unes proves de memòria i altres capacitats cognitives i una extracció de sang, i se’ls hi lliurarà un breu informe del seu estat cognitiu actual. Les proves es realitzaran a Barcelona i es repetiran cada 3 anys. En alguns casos se sol·licitarà la realització voluntària d’una ressonància magnètica o una punció lumbar.

Al setembre de 2012 la Fundació Pasqual Maragall i l'Obra Social "la Caixa" van realitzar una primera crida per trobar 400 persones que volguessin participar de manera voluntària a l’estudi alfa (Alzheimer i Famílies), un complert i ambiciós estudi per a la identificació precoç de la malaltia d’Alzheimer. L’extraordinària resposta rebuda, amb més de 5.000 interessats, va permetre posar en marxa l’estudi, amb la participació de 2.000 persones, a l’estiu de 2013.

Més informació:
Notícia de la FPM

Web del estudi alfa