News
7/2/2014

El·lipse 72: "El parc atrau 212 ponents de 31 països/ The park attracts 212 speakers from 31 countries"

El·lipse 72: "El parc atrau 212 ponents de 31 països/ The park attracts 212 speakers from 31 countries"


Edició de Març


Ja ha sortit l'edició de març de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

Més de 200 ponents de 31 països diferents van venir a fer seminaris al PRBB any passat. Aquesta notícia obre l'edició de març de l’El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. En aquesta edició, Xavier Estivill del CRG ens parla de la seva recerca i de com ens estem acostant a poder seqüenciar tothom . I entrevistem a Kim Naysmith, cap del Departament de Bioquímica de la Universitat d'Oxford, que va visitar el parc recentment i ens va explicar la seva visió de la ciència.

Altres notícies inclouen els efectes de la variació genètica en el temps i en l'espai; el sorprenent descobriment que l'individu més antic descobert fins ara tenia els ulls blaus i la pell fosca; un anticòs monoclonal contra l'osteoporosi; com la contaminació de l' aire pot augmentar els defectes congènits del cor; o l'efecte que la pesta negra va tenir en l'evolució del nostre sistema immune. A més, Javier Terriente, un investigador de la UPF i un dels fundadors de ZeClinics, una ‘start-up’ del DCEXS-UPF amb seu al PRBB, ens explica per què els peixos zebra són tan útils per al món acadèmic i la indústria farmacèutica. A més, feu un cop d'ull al bloc “A lymph’s life” - a la pàgina 6 d'aquest número hi trobareu una ressenya- per aprendre sobre la immunologia d'una manera divertida!

Tot això i molt més en l'edició 72 de l’El·lipse! Recordeu que podeu rebre la publicació cada mes al vostre mail registrant-vos a http://www.prbb.org/divulgacio

Per veure totes les edicions de l'El·lipse si us plau cliqueu aquí.

 

El·lipse 72: "The park attracts 212 speakers from 31 countries"

Welcome to the March issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

More than 200 speakers from 31 different countries came to the PRBB last year. This news opens the March Edition of El·lipse, the Barcelona Biomedical research Park’s monthly publication. In it, Xavier Estivill, from the CRG, tells us about his research and how we are getting closer to sequencing everyone. And we interview Kim Naysmith, head of the Biochemistry Department at Oxford University, who visited the park recently and talked to us about his vision of science.

Other news include the effects of genetic variation in time and space; the surprising finding that the oldest individual discovered so far had blue eyes and dark skin; a monoclonal antibody against osteoporosis; how air pollution may increase congenital heart defects; or the effect that the black death had on the evolution of the immune system. Also, Javier Terriente, a researcher at the UPF and one of the founders of the DCEXS-UPF start-up ZeClinics, based at the PRBB, tells us why zebra fish is so useful for academia and the pharmaceutical industry. Also, check out the blog “A lymph’s life”, reviewd in page 6 of this issue to learn about immunology in a fun way!

All this and more in the 72th issue of El·lipse! Remember you can get the publication every month in your email by registering at http://www.prbb.org/divulgacio

To see all editions of the El·lipse click here.