News
20/3/2014

The 2013 Performance Report of the PRBB is now available / Disponible l'Informe de Resultats 2013 del PRBB  (engl/cat)

The 2013 Performance Report of the PRBB is now available / Disponible l'Informe de Resultats 2013 del PRBB (engl/cat)


News from the PRBB


The PRBB has published its 2013 Performance Report in web format at the site: prbbperformancereport2013.wordpress.com. The content can be read on a PC, tablet or smartphone and can be shared in social networks.

This report summarises the main achievements of the Barcelona Biomedical Research Park Consortium team in 2013.

 

Disponible l'Informe de Resultats 2013 del PRBB

El PRBB ha publicat el seu Informe de Resultats 2013 en format web a: prbbinformederesultats2013.wordpress.com. El contingut es pot veure des d'un ordinador, tablet o smartphone i es pot compartir a les xarxes socials.

Aquest informe de resultats resumeix els principals objectius assolits per l’equip del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) durant el 2013.