News
7/2/2014

El·lipse 73: "Sydney Brenner, doctor honoris causa per la UPF/ Sydney Brenner receives honorary doctorate from the UPF"

El·lipse 73: "Sydney Brenner, doctor honoris causa per la UPF/ Sydney Brenner receives honorary doctorate from the UPF"


Edició d'Abril


Ja ha sortit l'edició d'abril de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

El Premi Nobel Sydney Brenner va venir al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) el 3 d'abril per ser investit doctor honoris causa per la universitat UPF. Aquesta notícia obre la nova edició de l’El·lipse, el diari del parc. Cristina Villanueva explica com el seu programa de recerca del CREAL estudia l'efecte dels contaminants de l'aigua en la salut, i Bill Keyes (CRG) ens parla de la seva carrera científica, des dels  EUA i Canadà a Barcelona. Les cèl·lules limfoides i el desenvolupament de vacunes, nous passos en el coneixement de la leucèmia limfocítica crònica o les barreres físiques en la formació del cervell són altres de les darreres publicacions al parc. A més, quatre científics ens donen la seva opinió sobre l'última iniciativa de Craig Venter, la seqüenciació de 40.000 genomes humans per entendre l’envelliment. Això i molt més en l'edició d'abril de l’El·lipse. Que en gaudiu!

Recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 73: "Sydney Brenner receives honorary doctorate from the UPF"

Welcome to the April issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

Nobel Laureate Sydney Brenner came to the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) on April 3 to receive an honorary doctorate from the UPF university. This news opens the new edition of El·lipse, the newspaper of the park. Cristina Villanueva explains how her research programme at CREAL studies the effect of water pollutants on health, and Bill Keyes (CRG) talks to us about his scientific career, from USA and Canada to Barcelona. Lymphoid cells and vaccine development, new steps forward in the chronic lymphocytic leukaemia or the physical barriers in brain formation are other of the latest publications at the park. Also, four scientists give us their opinion about the latest initiative by Craig Venter, Human Longevity. This and much more in the April edition of El·lipse. Enjoy it!

Remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.