News
16/5/2014

FPM: La Fundació Pasqual Maragall presenta la seva memòria anual 2013

FPM: La Fundació Pasqual Maragall presenta la seva memòria anual 2013


Noticia de la FPM


La Fundació Pasqual Maragall (FPM) acaba de presentar la seva memòria anual 2013, on es pot trobar la informació actualitzada sobre les seves activitats, l'estat dels projectes i els comptes anuals de l’any 2013.

A més de la memòria completa, han preparat també una memòria resum de fàcil lectura.