News
7/2/2014

El·lipse 76: "Setmana solidària al PRBB / Charity week at the PRBB"

El·lipse 76: "Setmana solidària al PRBB / Charity week at the PRBB"


Edició de juliol-agost


Ja ha sortit l'edició de juliol-agost de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

Al juny va tenir lloc la setmana solidària al PRBB, amb la recollida d’uns 1200 euros per al Banc d’Aliments. Així comença l’edició d’estiu de l’El·lipse, el periòdic del PRBB. En aquest número, l’investigador del CRG Guillaume Filion ens explica la seva recerca i perquè el genoma “no és democràtic”, i a l’entrevista Arcadi Navarro, director del CEXS-UPF, ens parla de la iniciativa que lidera: l’equip de Barcelona de l’Arxiu Europeu del Genoma-Fenoma (EGA) , co-gestionat per l’EBI a Anglaterra.

Altres noticies científiques inclouen noves pistes sobre l’organització de la orella interna, la constatació de la disminució maternoinfantil a nivell mundial, un nou llenguatge químic dels sistemes neuronals, o com predir l’èxit d’un investigador matemàticament. A la secció de ciència al descobert coneixerem la importància d’un cuc molt elegant, i a la foto científica aprendrem més sobre transplantaments d’ovaris.

El debat actual d’aquest mes ens presenta als membres del grup de treball sobre bones pràctiques científiques del PRBB, qui ens donen la seva opinió sobre els principals reptes per a la integritat científica del segle XXI. Per últim, un bon grapat d’estudiants vénen a passar l’estiu al PRBB – esperem que aprenguin i gaudeixin de la seva estada!

Recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 76: "Charity week at the PRBB"

Welcome to the July-August issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

June saw the Solidarity Week at the PRBB, during which about 1,200 euros were collected for the Food Bank. So begins the summer edition of the El·lipse, the PRBB monthly newspaper. In this issue, the CRG researcher Guillaume Filion explains his research and why the genome is "not democratic", and in the Interview, Director of CEXS-UPF Arcadi Navarro speaks of the initiative he leads: the Barcelona team of the European Genome-Phenome Archive (EGA), co-managed by the EBI in England.

Other news include new insights into the organization of the inner ear, a decrease in the maternal and infant mortality worldwide, a new chemical language of neural systems, or how to predict the success of a researcher mathematically. In the “Science uncovered” section we learn about the importance of a very elegant worm, and in the scientific picture we will learn more about ovarian transplants.

The current-affairs debate this month presents members of the working group on good scientific practice at the PRBB, who give us their views on the main challenges for scientific integrity in the XXI century. Finally, a handful of students come to spend the summer at PRBB – we hope they learn and enjoy their stay here!

Remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.