News
7/2/2014

El·lipse 77: "Jornada de Portes Obertes del PRBB / The PRBB Open Day"

El·lipse 77: "Jornada de Portes Obertes del PRBB / The PRBB Open Day"


Edició de setembre


Ja ha sortit l'edició de setembre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La 6a Jornada de Portes Obertes del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) ja és aquí!  L’edició de setembre de l’El·lipse, el periòdic mensual del PRBB anuncia l’arribada d’aquesta jornada festiva que té lloc cada octubre.

A més, en la nostra publicació mensual hi trobareu una entrevista a la Pia Cosma del CRG, i podreu conèixer la recerca del grup d’epidemiologia i genètica cardiovascular de l’IMIM. Altres noticies inclouen una nova via per al tractament del càncer de pàncrees, la relació entre l’exposició a camps magnètics i els tumors cerebrals, noves pistes sobre la recaiguda a la cocaïna o com el consum de sedants està associat a l’estrès laboral.

Podreu gaudir també de la festa d’estiu en imatges, i visualitzar la complexitat de la vida pel microscopi.

Recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 77: "The PRBB Open Day"

Welcome to the September issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The 6th  Open Day of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) is here! The September edition of the El·lipse, the PRBB monthly newspaper announces the arrival of this festive day which takes place every October.

In addition, in our monthly publication you will find an interview with Pia Cosma from the CRG, and find out about the research taking place at the Cardiovascular epidemiology and genetics group of IMIM. Other news include a new way to treat pancreatic cancer, the relationship between exposure to magnetic fields and brain tumors, new insights on relapse to cocaine or how the consumption of sedatives is associated with work stress. You can also enjoy the PRBB summer party in pictures and visualize the complexity of life under the microscope.

Remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.