News
17/10/2014

IMIM: Els Serveis Cientificotècnics de l’IMIM obtenen la Certificació del sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2008

IMIM: Els Serveis Cientificotècnics de l’IMIM obtenen la Certificació del sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2008


Notícia de l'IMIM


Els Serveis Cientificotècnics (SCT) de l’IMIM estan dividits en tres àrees de servei:

  • Serveis interns: Assessorament en Metodologia i Bioestadística (AMIB), Criopreservació, Esterilització, Servei de Cultius i Manteniment del banc de línies cel·lular.
  • Laboratoris i Àrees d’utilització comuna: Histologia, Instal·lació Radioactiva, Microscòpia, Laboratori de revelat, Laboratoris de Cultius cel·lulars i Laboratoris de biocontenció de nivell II.
  • Serveis Interns i Externs: Servei d’Anàlisi de Microarrays (SAM) i Biobanc (MARBiobanc) que ja disposava de la certificació ISO des de l’any 2012.


L’obtenció d’aquesta certificació ha estat possible gràcies a l’esforç i la dedicació dels professionals al càrrec de cada un dels serveis i dóna una garantia de qualitat als serveis que s’ofereixen. Al mateix temps garanteix un seguiment dels processos que s’hi desenvolupen per tal d’intentar donar cada vegada més un millor servei de suport a la recerca i als investigadors (cercle de la millora continua).

Més informació:
Notícies de l'IMIM