News
17/10/2014

UPF: La UPF i Aelis Farma signen un acord de llicència per al tractament de malalties dendrítiques

UPF: La UPF i Aelis Farma signen un acord de llicència per al tractament de malalties dendrítiques


Notícia de la UPF


El 8 d'octubre, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l'empresa Aelis Farma han signat un acord pel qual la UPF cedeix a Aelis Farma, una spin-off de l' Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (l'INSERM) (França), creada a l'octubre del 2013, els drets exclusius per desenvolupar i comercialitzar un antagonista del receptor cannabinoide CB1 per a la prevenció i tractament de malalties que cursen amb anomalies dendrítiques a les neurones, com la síndrome del cromosoma X fràgil, la síndrome de Down, entre altres.

Els investigadors Rafael Maldonado i Andrés Ozaita, cap i membre, respectivament, del Laboratori de Neurofarmacologia del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF, van identificar una diana terapèutica, el receptor cannabinoide CB1 i van demostrar l'eficàcia d'una molècula antagonista del receptor que normalitza els dèficits de memòria, la sensibilitat al dolor, l'abundància relativa de connexions madures entre les neurones i d'altres paràmetres bioquímics associats a les malalties dendrítiques. Es tracta del reposicionament d'una molècula comercialitzada o el desenvolupament de noves molècules, amb un perfil de seguretat molt bo a dosis molt baixes com les emprades a l'estudi.

Més informació:
Web de la UPF

CEXS-UPF news (English)