News
17/10/2014

Signatura del nou Codi de Bones Pràctiques Científiques / Signing of the new Code of Good Scientific Practice

Signatura del nou Codi de Bones Pràctiques Científiques / Signing of the new Code of Good Scientific Practice


S'acaba de publicar la 5a edició / The 5th edition has just been published


El dimecres 15 d’octubre, els directors del Consorci PRBB i dels set centres del parc van signar la seva adherència a la nova edició del Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB.

El Codi estableix les normes i els estàndards de qualitat que s'esperen actualment d'un científic. Catorze anys després de la primera versió del Codi del PRBB, enguany s’ha publicat una 5a edició que representa canvis significatius.

Per actualitzar el codi es va crear, ara fa un any, un grup de treball (CGSP working group) amb representants dels centres. Aquest grup ha dedicat els darrers mesos a posar al dia aquest conjunt de normes, tot compartint l'aprenentatge i les bones pràctiques en integritat científica entre els centres del PRBB.

El nou codi s’entregarà a partir de la setmana vinent als diferents laboratoris dels centres del parc. També es pot accedir a una versió digital o descarregar-lo en format PDF.

 

Signing of the new Code of Good Scientific Practice

On Wednesday October 5, the directors of the PRBB and the seven research centres located in the park signed their adherence to the new edition of the Code of Good Scientific Practice.

The Code sets out the norms and quality standards expected of a scientist today. Fourteen years after it was first established at the PRBB, a 5th edition with substantial changes has just been published.

In order to update the Code, about a year ago a CGSP working group was created with representation of all centres. This group has dedicated the last months to update this set of norms, while sharing learning and good practice in scientific integrity amongst the centres. 

The new Code will be delivered to all laboratories at the park’s centres from next week. A digital version is available and a PDF version can be downloaded.