News
7/2/2014

El·lipse 78: "Experts en bioseguretat al PRBB / Biosafety experts meet at the PRBB"

El·lipse 78: "Experts en bioseguretat al PRBB / Biosafety experts meet at the PRBB"


Edició d'octubre


Ja ha sortit l'edició d'octubre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

A finals d’octubre tindrà lloc al PRBB el Congrès Nacional de Bioseguretat i Biocontenció. Amb aquesta noticia obra l’edició número 78  de l’El·lipse, el periòdic mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, on també trobareu notícies sobre la seqüenciació dels darrers simis, noves funcions descobertes pels RNAs ‘no funcionals’, els tres (i no dos) orígens dels europeus, el cost dels trastorns cerebrals a Espanya, o l’efecte de l’exposició a estrògens en nounats. També podreu accedir a un vídeo de cèl·lules en moviment o veure per a què serveixen les simulacions per ordinador. Si us vau perdre la Jornada de Portes Obertes el passat 4 d’octubre, aquí veureu algunes fotos de la jornada. Els plats forts d’aquest mes: el perfil de grup de la Pura Muñoz-Cánoves i la seva recerca en múscul, i l’entrevista a Christopher Wild, director de l’Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer i que va visitar el PRBB fa uns mesos.

Recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 77: "Biosafety experts meet at the PRBB"

Welcome to the October issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

In late October the National Biosafety and Biocontainment Congress will be held at the PRBB. This news piece opens the 78th Edition of the El·lipse, the monthly newspaper of the Barcelona Biomedical Research Park. In it you will also find news about the most recent sequencing of apes, new functions discovered for 'non-functional' RNAs, the three (rather than two) origins of Europeans, the cost of brain disorders in Spain, or the effect of oestrogen exposure in newborns. You can also access a video of cells in movement or see the use of computer simulations. If you missed the Open Day on 4 October, here you can see some photos of the day. The highlights this month: and interview to Christopher Wild, director of the International Agency for Research on Cancer who visited the PRBB a few months ago; and the group profile of Pura Muñoz-Cánoves and her research on muscle.

As always, we hope that the you will enjoy the El·lipse!

Remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.