News
20/11/2014

FPM: BMW GROUP Espanya i la Fundació Pasqual Maragall col·laboren en la lluita contra l'Alzheimer

FPM: BMW GROUP Espanya i la Fundació Pasqual Maragall col·laboren en la lluita contra l'Alzheimer


Notícia de la FPM


A la signatura de l'acord van assistir, entre altres personalitats, el Sr. Pasqual Maragall, president d'honor, al costat de la seva esposa i presidenta de la fundació Diana Garrigosa; el Dr. José Luís Molinuevo, director científic de la fundació; i el Sr. César Gil, gerent de la concessió BMW Barcelona Premium.

BMW Group col·laborarà durant l'any 2015 en el projecte ALFA de la Fundació Pasqual Maragall. L'estudi alfa (Alzheimer i Famílies) permetrà conèixer millor els processos que tenen lloc abans de l'inici de la malaltia d'Alzheimer, per poder dissenyar intervencions orientades a prevenir o retardar la seva aparició. Participen 2.500 voluntaris adults sans, fills i filles de persones diagnosticades de la malaltia d'Alzheimer, als quals se'ls realitza una sèrie de proves cognitives, genètiques i de neuroimatge (entre altres) cada 3 anys al llarg de la seva vida. També es recullen dades sobre el seu historial clínic i hàbits de vida. L'objectiu és disposar d'informació que permeti conèixer millor l'evolució de la malaltia d'Alzheimer, detectar-la més precoçment i assajar intervencions per prevenir, o almenys retardar, l'inici dels seus símptomes.

Més informació:
Notícies de la FPM