News
11/12/2014

CREAL: "Design thinking" per a la millora del sector de la salut

CREAL: "Design thinking" per a la millora del sector de la salut


Notícia del CREAL


El passat 3 de desembre va tenir lloc la cinquena Global Health Lecture impartida pel Dr. Raymond Neutra, especialista en epidemiologia ambiental, a l'auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). La ponència, que portava com a títol “How Does the Health Sector Affect Gross National Happiness? Let us Ask Ourselves!”, forma part de la sèrie de conferències sobre salut global organitzades de forma conjunta per ISGlobal i el centre aliat CREAL.

Raymond Neutra va centrar la seva presentació en el "Design Thinking", una metodologia inspirada en la resolució pràctica i innovadora dels problemes per aconseguir un millor resultat futur, combinant l'empatia, la creativitat i la racionalitat. La innovació, va explicar, depèn de noves formes de percebre i interpretar el món que ens envolta. Per tant, es basa en un conjunt d'experts de diferents disciplines que col·laboren amb una mateixa finalitat. Aquest fet, va argumentar, pot contribuir al desenvolupament del sector de la salut, ja que no només desenvolupa productes tangibles com els medicaments sinó que en ell també són fonamentals intangibles com la pràctica clínica, les estratègies de tractament i els protocols.

More information:
CREAL news