News
7/2/2014

El·lipse 80: "El PRBB, un escenari de pel·lícula" / "The PRBB, a great film set"

El·lipse 80: "El PRBB, un escenari de pel·lícula" / "The PRBB, a great film set"


Edició de desembre


Ja ha sortit l'edició de desembre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

El PRBB és un edifici singular, amb gran potencial científic... i cinematogràfic! Ho podeu comprovar a la portada d’aquest mes de l’El·lipse, la publicació mensual del parc. També en aquest número trobareu el genoma del gat i el del ratolí, mutacions que redueixen el risc d’infart, o dades sobre la sorprenent síndrome d’aïllament social que han descobert investigadors de l’IMIM.

En el debat d’aquest mes els nostres científics expliquen les seves receptes per millorar la reproductibilitat de la recerca;  Xavier Basagaña del CREAL ens parla de la seva recerca en estadística; i Juan Valcárcel del CRG ens fa un resum del 13è simposi anual del centre.

Què va ser primer, l’ou o la gallina? Tant és, l’important és que aquest organisme ajuda molt a la ciència, com ens expliquen investigadors del CEXS-UPF. Aquest mes us portem una impressionant imatge d’un cèl·lula de ronyó embrionari humà del CMRB, i per després de festes, una recepta de l’Eva del Consorci PRBB per fer un flam amb les restes del torró nadalenc. Que el gaudiu!

Recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 80: "The PRBB, a great film set"

Welcome to the Decemberissue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The PRBB is a unique building with great potential for research…  and for films, as you can check on the cover of this month’s El·lipse, the monthly publication of the park. Also in this issue you will find the genome of the cat and of the mouse, mutations that reduce the risk of heart attack, or surprising facts about the syndrome of social isolation discovered by IMIM researchers.

In this month’s current-affairs debate our scientists explain their recipes to improve the reproducibility of the research. Xavier Basagaña from CREAL talks about his research in statistics. And Juan Valcárcel from the CRG tells us about the highlights of the 13th Annual Symposium of the centre.

What came first, the chicken or the egg? In doesn´t really matter, what’s important is how much this organism helps science, as researchers from the CEXS-UPF explain. This month we also bring you a stunning image of a human embryonic kidney cell from the CMRB. And Eva Urbano, from the PRBB Consortium, gives us her recipe to make a nice dessert with the leftovers of Christmas’ ‘turrón’! Bon appéttit! 

Remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.