News
8/1/2014

X Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida (cat/engl)

X Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida (cat/engl)


Notícia del PRBB


La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) convoquen el X Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida.

Per celebrar el 10è Aniversari del Premi, seran guardonats els 5 millors treballs de recerca de qualsevol disciplina de les ciències de la salut i de la vida, realitzats durant el present curs acadèmic 2014-2015 i desenvolupats en centres de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya. A més, s'atorgaran dues mencions especials.

Per a més informació consulteu el web del premi.


10th PRBB Award for secondary school research projects

The Faculty of Health and Life Sciences of UPF (CEXS-UPF) and the PRBB announce the 10h edition of the PRBB Award to the best high school research project in health and life sciences.

To celebrate the 10th Anniversary of the PRBB Award, this edition will award the best five research projects by high school students in this field, presented in the current academic year and developed in any Catalan secondary education centre. In addition, two special prizes will be awarded.

For more information please check the website.