News
16/1/2015

CRG: Art exhibition by Ana Cid / Exposició artística d'Ana Cid

CRG: Art exhibition by Ana Cid / Exposició artística d'Ana Cid


The PRBB will host an exclusive exhibit of etches based partly on images of cells from the EC 4DCellFate project co-coordinated from the CRG.


During the 4th Annual Meeting of the 4DCellFate project (co-coordinated by the Di Croce lab at the CRG), an exclusive set of etches based partly on images of cells from the project were exhibited in the conference room. The exhibition will now be hosted at the PRBB main hall during a week, until Friday January 23, where more elaborated scientific explanations of each image wil be available.

The etches are the work of Ana Cid, a Barcelona-based Spanish artist. After attending a scientific café for the general public last year, Ana became fascinated with the idea of re-interpreting biological images as art, to reveal the aesthetic beauty hidden within scientific images, that scientists view mainly as a means-to-an-end for obtaining results. Of note are also the supporting easels used to display the etches. These are on loan from the Reial Cercle Artístic de Barcelona, and several of them are quite old (150+ years).

Her art can be seen on her website www.acid-factory.com and it is also for sale (with international shipping available). 

More info: CRG website

Exhibició artística d'Ana Cid

Durant la quarta reunió anual del projecte 4DCellFate (co-coordinat pel laboratori Di Croce del CRG), es va exhibir un exclusiu conjunt de gravats basats en part en imatges de les cèl·lules del projecte. L'exposició estarà ara allotjada a la recepció principal del PRBB durant una setmana, fins el divendres 23 de gener, on s'hi afegiran més explicacions científiques de cada imatge.

Els gravats són obra d'Ana Cid, una artista amb seu a Barcelona. Després d'assistir a un cafè científic per al públic en general l'any passat, Ana va quedar fascinada amb la idea de re-interpretar imatges biològiques com  a art, per revelar la bellesa estètica oculta dins les imatges científiques, unes imatges que els científics solen veure tan sols com un mitjà per a l'obtenció d'uns resultats. També cal destacar cavallets de suport utilitzats per mostrar els gravats, que han estat prestats pel Reial Cercle Artístic de Barcelona, i alguns d'ells són molt antics (més de 150 anys).

Les obres d'Ana es poden veure a la seva pàgina web www.acid-factory.com i també estan a la venda (amb transport marítim internacional disponible).

Més informació: Web del CRG