News
6/2/2015

UPF: Els campus d'excel·lència internacional fan balanç dels cinc anys de desenvolupament del programa

UPF: Els campus d'excel·lència internacional fan balanç dels cinc anys de desenvolupament del programa


Noticia de la UPF


El programa Campus d'Excel·lència Internacional (CEI), creat el 2009, formava part de l'estratègia de modernització, internacionalització i aposta per a la diversificació del sistema universitari espanyol dissenyada des de la Secretaria General d'Universitats. La tardor del 2015, el projecte CEI UPF - Icària, coordinat per la UPF, presentarà l'avaluació final dels principals resultats assolits entre 2010 i 2015.

En les tres convocatòries CEI realitzades entre 2009 i 2011, s'han premiat 32 projectes dels quals, la meitat, s'emmarquen en la convocatòria regional (CEIR). Els projectes han disposat d'un finançament global de 687 milions d'euros, essencialment en crèdits, per impulsar les seves actuacions en el camp de la docència, la recerca i la transferència, la internacionalització i la relació amb l'entorn.

Més informació:
Web de la UPF