News
13/2/2015

El·lipse 81: "Un altre any rècord d’activitat científica" / "Another outstanding year of scientific activity"

El·lipse 81: "Un altre any rècord d’activitat científica" / "Another outstanding year of scientific activity"


Edició de febrer


Ja ha sortit l'edició de febrer de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

El 2014 els centres del PRBB es van superar de nou en nombre de publicacions científiques, segons mostra la portada de l'edició de febrer de l'El·lipse, la publicació del parc. En aquest número es presenta l'aliança dels estabularis del PRBB i el PCB, Stephan Ossowski (CRG) ens parla de com aplica la seqüenciació de nova generació a problemes biològics, i Esther Barreiro (IMIM) ens explica la seva carrera com a metge i investigadora.

Altres notícies inclouen el descobriment de microexons, noves dades sobre els càncers més comuns, els efectes genòmics de la domesticació del cavall i l'anàlisi genòmic de les aus, entre d'altres. A l'apartat 'Ciència al descobert' Fernando Benavides (UPF) ens parla de l'efecte sobre la salut que té el treball, i al debat actual científics de tots els centres prediuen els descobriments més rellevants del 2015 en el seu camp.

Finalment, els centres segueixen apropant la ciència a la societat: ja esta obert el X Premi PRBB al millor treball de recerca, i el CRG ha començat 'Saca la lengua', un estudi de ciència ciutadana amb la participació de nombroses escoles.

Recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!


El·lipse 81: "Another outstanding year of scientific activity"

Welcome to the February issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

In 2014 the PRBB centers broke a new record in the number of scientific papers published, as shown in the cover of the February issue of the El·lipse, the publication of the park. This issue also presents the alliance of the PRBB and PCB animal facilities; Stephan Ossowski (CRG) talks about how to apply next generation sequencing to biological problems, and Esther Barreiro (IMIM) explains her career as a physician and researcher.

Other news include the discovery of microexons, new data on the most common cancers, the genomic effects of the domestication of the horse and a genomic analysis of birds, among others. In the section 'Science uncovered' Fernando Benavides (UPF) talks about the health effects of working conditions, and in the current-affairs debate scientists from all centers predict what the major findings of 2015 will be in their own field.

Last but not least, the centers continue bringing science to society: the X PRBB Prize for the best research work in 2ary school has just opened, and the CRG has begun 'Saca la lengua', a citizen science project involving numerous schools.

Remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.