News
20/2/2015

UPF: La UPF posa en marxa la seva guia d'experts

UPF: La UPF posa en marxa la seva guia d'experts


Notícia de la UPF


Amb l'objectiu de fer més visible i accessible la recerca que es desenvolupa a la Universitat, la UPF ha creat una guia d'experts online que recull el coneixement i la producció científica dels seus professors i investigadors. Mitjançant una eina senzilla de cerca, consultable en català, en castellà i en anglès, es pot accedir a la seva expertesa i a les seves línies de recerca, així com a les dades de contacte.Com a novetat, les fitxes personals, vinculades al Portal de Producció Científica (PPC), recullen de manera exhaustiva les publicacions que ha fet l'investigador, les ajudes a la recerca obtingudes i altres dades rellevants com els premis rebuts, les estades a l'estranger o les patents en què ha participat.

La guia d'experts és l'element més rellevant que incorpora el nou espai web de la UPF per a periodistes. A banda de recollir les notícies, les entrevistes i els reportatges publicats, ofereix una sèrie de nous serveis per afavorir la relació de la Universitat amb el seu entorn.

Més informació:
Web de la UPF