News
25/2/2015

CMRB: Anna Veiga rebrà el grau de Doctora Honoris Causa per la UVic-UCC (cat/eng)

CMRB: Anna Veiga rebrà el grau de Doctora Honoris Causa per la UVic-UCC (cat/eng)


Noticia del CMRB


El Patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUB), òrgan gestor de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), ha aprovat la proposta d’atorgament del Doctorat Honoris Causa a la Dra. Anna Veiga Lluch, Directora del Banc de Línies Cel·lulars del CMR[B], pel valor inqüestionable de la seva trajectòria acadèmica i profesional. Aquest serà el primer nomenament de Doctor Honoris Causa que acollirà la Universitat de Manresa i el primer que la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya atorgarà a una dona. La cerimònia d’investidura tindrà lloc el dijous 7 de maig de 2015, a les 12h del migdia, a la Sala d’Actes a la Fundació Universitària del Bages (Manresa).

Més informació:
Web del CMRB

 

Anna Veiga will receive the degree as Doctor Honoris Causa from the UVic-UCC

The Board of Trustees of the University Foundation of Bages (FUB), managing body of the University of Vic-Central University of Catalonia (UVic-UCC), has approved the proposal to grant the Doctorate Honoris Causa to Dr. Anna Veiga Lluch, Director of the Stem Cell Bank of at CMR[B], for the unquestionable value of her academic and professional career. This will be the first Doctor Honoris Causa the University of Manresa will host and the first time the University of Vic-University Central Catalonia will award the Honorary Doctorate to a woman. The ceremony will take place on Thursday, May 7 at 12:00 noon, in the Auditorium at the University Foundation of Bages (Manresa).

More information:
CMRB news