News
13/3/2015

IMIM: Investigadors de l'IMIM i la UPF publiquen el treball més exhaustiu sobre teràpies dirigides a alteracions genòmiques del càncer fet fins ara

IMIM: Investigadors de l'IMIM i la UPF publiquen el treball més exhaustiu sobre teràpies dirigides a alteracions genòmiques del càncer fet fins ara


Notícia de l'IMIM


Durant els darrers anys, les teràpies contra el càncer han evolucionat per adaptar-se millor a les característiques específiques de la malaltia de cada pacient, la qual cosa es tradueix en tractaments més eficients en eradicar les cèl·lules malignes i menys efectes secundaris per als teixits sans. Aquestes teràpies, que s'anomenen dirigides perquè ataquen selectivament els mecanismes patològics propis de la cèl·lula cancerígena, ja es fan servir actualment en la pràctica clínica: per exemple, l'ús d'inhibidors de certs receptors hormonals que es troben sobre expressats en determinats pacients de càncer de mama, o d'inhibidors de certes proteïnes cinases que estan sobre activades en determinats tipus de leucèmia.

Un estudi publicat a la revista Cancer Cell co-supervisat per Nuria López Bigas, investigadora ICREA del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) i coordinadora del Laboratori de Genòmica Biomèdica al Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB) de la UPF i l'IMIM, i Abel Gonzalez-Pérez, investigador Ramón y Cajal del mateix programa, ha analitzat les dades de seqüenciació de tumors que han estat generades durant els darrers anys – majoritàriament a través dels estudis sota els consorcis internacionals de TCGA (The Cancer Genome Atlas) i ICGC (International Cancer Genome Consortium)-- per avaluar quina és l'aplicabilitat teòrica de les teràpies dirigides que ja es troben disponibles i les que estan en vies de desenvolupmant per al tractament de vint-i-vuit tipus dels càncers més prevalents en la població humana.

Més informació:
Web de l'IMIM
Notícia del grup de recerca (in English)

Referència:
Carlota Rubio-Pérez, David Tamborero, Michael P. Schroeder, Albert A. Antolín, Jordi Deu-Pons, Christian Perez-Llamas, Jordi Mestres, Abel González-Pérez, Nuria López-Bigas (2015), ”In Silico Prescription of Anticancer Drugs to Cohorts of 28 Tumor Types Reveals Targeting Opportunities”, Cancer Cell 27, 1–15 March 9, http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2015.02.007.