News
13/2/2015

El·lipse 82: "Comparteix la teva #passion4science" / "Share your #passion4science"

El·lipse 82: "Comparteix la teva #passion4science" / "Share your #passion4science"


Edició de març


Ja ha sortit l'edició de març de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

L’edició de març de l’El·lipse, el periòdic mensual del PRBB, arriba carregada de passió! En commemoració del 10è aniversari del Premi PRBB al millor treball de recerca, al parc hem endegat una campanya per demanar a científics d’arreu del món què o qui va encendre l’espurna de la seva passió per la ciència. Si ets científic, participa a #passion4science!

La medalla d’or al mèrit cívic de l’Hospital del Mar i la campanya de sostenibilitat organitzada per tots els centres del PRBB són altres de les noticies de portada. A més, els articles científics ens parlen de la promiscuïtat de les sondes químiques, d’un nou mètode per trobar alteracions d’splicing causants de càncer, d’escarabats que procreen sense mascles, de treball nocturn i càncer de pròstata o de la genètica darrere dels cognoms catalans.

El perfil de grup ens descobreix la plataforma científico-tècnica del CMRB i en l’entrevista, Joan Steitz, una de les fundadores del camp de la biologia de l’ARN, ens parla de ser dona científica. En el debat actual científics de tots els centres donen la seva visió sobre la (im)possibilitat de l’anonimat de les dades biomèdiques.

Això hi molt més us espera en la nova El·lipse – que en gaudiu!

Recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!


El·lipse 82: "Share your #passion4science"

Welcome to the March issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The March issue of the El·lipse, the newspaper of the PRBB comes loaded with passion! In commemoration of the 10th anniversary of the PRBB Award to the best research project, we are asking scientists around the world who or what sparked their passion for science. If you are a scientist check it out and share your #passion4science!

The Gold Medal of Merit Civic for the Hospital del Mar and a sustainability campaign organized by all the PRBB centres are other news you’ll find. In addition, the scientific articles tell us about the promiscuity of chemical probes, a new method for finding splicing alterations that cause cancer, beetles that procreate without males, night work and prostate cancer or the genetics behind Catalan surnames.

This month’s group profile reveals the scientific and technical platform of the CMRB and at the interview, Joan Steitz, one of the founders of the field of RNA biology, talks about being a woman in a research world. In the current-affairs debate scientists from all the centres give their views on the (im)possibility of real anonymity of the biomedical data.

This and much more awaits you in the new Ellipse - enjoy it!

Remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.