Notícies
18/3/2016

CREAL: Cinc anys després de l'accident de Fukushima, un taller analitza les lliçons apreses

CREAL: Cinc anys després de l'accident de Fukushima, un taller analitza les lliçons apreses


News from CREAL


Els passats 5 a 7 de març, el taller de SHAMISEN a Fukushima va commemorar el cinquè aniversari de l'accident nuclear amb la presentació del treball realitzat durant aquests cinc anys i una anàlisi de les lliçons apreses. Una lliçó important és que les comunitats necessiten establir un diàleg obert amb els experts per poder recuperar el control de les seves vides.

El taller va consistir en dues parts. Durant els dos primers dies, la FMU i altres institucions japoneses van descriure el treball que han realitzat en termes de dosimetria, seguiment i suport de les poblacions afectades. Els participants van debatre sobre els aspectes ètics i sociològics dels sistemes de vigilància i les seves conseqüències en termes de salut i psicològics, així com les pertorbacions socials i econòmiques associades a l'accident i possibles orientacions per al futur. Al tercer dia, els participants del taller van visitar la planta nuclear, on els treballadors estan desactivant els quatre reactors danyats, una tasca que prendrà entre 30 i 40 anys. Després, van visitar Suetsugi, un poble on part de la població ha decidit tornar. Després de conversar amb els residents, resulta clar que el diàleg obert amb els experts i la possibilitat de mesurar la contaminació del menjar i d'usar dosímetres individuals els ha permès sentir confiança i reprendre el control de les seves vides.

Més informació:
Web del CREAL