Notícies
10/1/2017

The new bicycle parking at the PRBB / Nou aparcament de bicicletes al PRBB (eng/cat)

The new bicycle parking at the PRBB / Nou aparcament de bicicletes al PRBB (eng/cat)


This new bicycle parking is not supervised and its use is under your own responsibility / Aquest nou aparcament de bicicletes no està supervisat i el seu ús és sota la vostra pròpia responsabilitat


A new bicycle parking for the residents on PRBB premises has been enabled at the corner of the streets Doctor Aiguader and Trelawny.

This measure has been implemented after analysing, in collaboration with the PRBB Bicycle Committee, the results of the Mobility-Survey from July 2016. This committee has representatives from all centres and was created to improve the bicycle parking situation at the park.

The new parking has a capacity for 130 bicycles and is now ready to be used. Depending on the intensity of use, more stands will be installed.

To access the bicycle parking you must use the ramp at the Doctor Aiguader Street, always yielding the right-of-way to pedestrians. It is forbidden to ride your bike in other areas of the PRBB premises like the inner square of the building or the lateral areas.

This new bicycle parking is not supervised, and its use is under the responsibility of each user. There is a secure parking for bicycles at the BSM parking in the basement (Tel .: 93 409 2021) with special rates for residents at PRBB.

For more information, recommendations and instructions please consult the Bicycle Guide for PRBB Residents [PDF].  

 

Nou aparcament de bicicletes al PRBB

S’ha habilitat un nou aparcament de bicicletes dins el recinte del PRBB, a la confluència entre els carrers Trelawny i Doctor Aiguader.

Aquesta instal·lació s’ha realitzat després d'analitzar, en col·laboració amb el Comitè de bicicletes del PRBB, els resultats de l'Enquesta de Mobilitat realitzada al juliol de 2016. En aquest comitè hi participen residents de tots els centres i es va crear amb l’objectiu de millorar la situació d'aparcament de bicicletes al Parc.

El nou aparcament té capacitat per a 130 bicicletes i està llest per ser utilitzat. En funció de la intensitat del seu ús es podrien instal·lar nous ancoratges en un termini proper.

Per accedir a l’aparcament de bicicletes cal utilitzar la rampa del carrer Doctor Aiguader, cedint sempre el pas als vianants. No es pot circular per altres espais del recinte com la plaça o els laterals.

Aquest nou aparcament de bicicletes no està vigilat i el seu ús queda sota la responsabilitat de cada usuari. Existeix un aparcament vigilat per bicicletes al pàrquing BSM, al soterrani (Tel.: 93 409 2021) amb preus especials per als residents del PRBB.

Trobareu més informació, recomanacions i instruccions a la Guia de Bicicletes per als Residents del PRBB [PDF].