Notícies
17/3/2017

Els centres del PRBB capten 50M€ en 10 anys del European Research Council (Cat/Engl))

Els centres del PRBB capten 50M€ en 10 anys del European Research Council (Cat/Engl))


Notícia del PRBB


El 2017 el Consell Europeu de Recerca (ERC, per les sigles en anglès) celebra el seu 10è aniversari i els investigadors dels centres del PRBB han tingut un gran èxit en l'atracció de finançament de l’ERC.

En els últims deu anys s’han finançat 25 projectes, amb una captació total de 50 M€ aproximadament, fet que converteix el PRBB en un dels edificis amb més investigadors amb ERC per metre quadrat. El 2008 Ben Lehner, Mark Isalan i Hernán López-Schier del CRG va ser els primers a rebre una Starting Grant (1-1,5 M€) de les onze rebudes en total, sis de les quals encara són actives. Així mateix, nou Advanced Grants (2-2,5 M€) es van destinar al CRG, l’IMIM, la UPF, l’IBE i l’ISGlobal, i representen el 9 % de les subvencions rebudes a Espanya (104). El CRG i la UPF-IBE van rebre tres Consolidator Grants (2 M€) i una Proof of Concept (150.000 €) va anar també al CRG. El projecte finançat més gran és, amb diferència, una Synergy Grant de 12 M€ que va ser concedida el 2014 al projecte 4DGenome del CRG.

La Comissió Europea va establir el Consell Europeu de Recerca el 2007 amb la missió de fomentar la recerca de vanguardia a Europa a través del finançament competitiu, donant suport als millors investigadors en tots els camps i de qualsevol nacionalitat. En gairebé deu anys ha finançat prop de 7.000 investigadors.

 

Peu d’imatge: Alguns dels IP, postdocs i estudiants de doctorat que participen als projectes de l’ERC.
Descarrega: Imatge amb alta resolució

 

The centres at PRBB capture 50M€ in 10 years from the European Research Council

2017 sees the 10th anniversary of the European Research Council (ERC) and scientists in the PRBB centres can celebrate with them as they have been highly successful in attracting ERC funding.

Over the past 10 years a total of 25 projects have been financed with approximately 50 M€, making the PRBB the building with most ERC grant-holders per square metre. In 2008, Ben Lehner, Mark Isalan and Hernán López-Schier from the CRG received the first of the park’s 11 Starting Grants (1-1.5M€), of which 6 are still active. There are also 9 Advanced Grants (2-2.5M€) held at the CRG, IMIM, UPF, IBE and ISGlobal, representing 9% of all those grants received in Spain (104). The CRG and UPF-IBE received 3 Consolidator Grants (2M€) and the CRG was additionally awarded 1 Proof-of-concept (150,000€). In 2014, a Synergy Grant was granted to the 4DGenome project, which with 12M€ is by far the largest project funded.

The European Commission established the ERC in 2007 with the mission to encourage excellent frontier research in Europe through competitive funding, supporting top researchers across all fields and of any nationality. In its ten years, it has funded almost 7,000 scientists.

 

Image: Some of the PIs, postdocs and PhD students at the park, who participate in ERC funded projects
Download: Image in high-resolution