Notícies
16/2/2017

El·lipse 105: “Candidatura de Barcelona per l’Agència Europea del Medicament / Advisory council formed to support Barcelona’s bid to host the EMA”

El·lipse 105: “Candidatura de Barcelona per l’Agència Europea del Medicament / Advisory council formed to support Barcelona’s bid to host the EMA”


Edició de juny


Ja ha sortit l'edició de juny de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La portada de l’El·lipse d’aquest mes està dedicada a la reunió de constitució del Consell de Suport a la candidatura de Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament, que va tenir lloc el 12 de juny al PRBB. A la portada també es destaca el nomenament de James Sharpe com a director de l’EMBL Barcelona.

A dins hi trobareu el perfil del grup de Patologia Infecciosa i Antibioteràpia de l’IMIM liderat per Juan Pablo Horcajada, i una entrevista a Javier Macía, que ha participat en el programa «La Facultat al Barri» de la UPF. A la secció Ciència al descobert, Francesc Calafell explica les característiques del cromosoma Y.

Les notícies d'aquest mes inclouen la descripció dels detalls de les interaccions entre proteïnes, la relació entre l’estil de vida saludable i el risc de càncer, l’estudi de la formació de complexos de senyalització intracel·lular, l’augment del risc de patir un ictus degut a l’obesitat abdominal i el descobriment d’una mutació que predisposa a la fractura de fèmur, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

Advisory council formed to support Barcelona’s bid to host the EMA 

Welcome to the June issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

This month's cover of the El·lipse is dedicated to the meeting to form the advisory council to support Barcelona’s candidature to be the headquarters of the European Medicines Agency, which was held in the PRBB on June 12. The cover also announces James Sharpe as the new director of EMBL Barcelona.

Inside the newspaper, you will find an article about the work by the Infectious Pathology and Antimicrobial Research group led by Juan Pablo Horcajada at the IMIM, and an interview with Javier Macía, who participated in the initiative “Faculty in the neighbourhood” organised by the UPF. In the Science Uncovered section, Francesc Calafell explains us why the Y chromosome is different.

The news of this month include the details of atomic level protein association, the relation between healthy lifestyles and cancer risk, the study of how proteins form intracellular signalling complexes, the increased stroke risk due to abdominal obesity and the discovery of a mutation which predisposes to femur fracture, among others.

This and more in the new edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.