Notícies
11/4/2018

El·lipse 112: "Al servei de la recerca biomèdica / New and better scientific services for biomedical research"

El·lipse 112: "Al servei de la recerca biomèdica / New and better scientific services for biomedical research"


Edició de abril 2018


Ja ha sortit l'edició de abril de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

L'El·lipse destaca aquest mes dos nous serveis a l'IMIM, la primera col·lecció de cèl·lules pro-neuronals d’Espanya i una nova plataforma metabòlomica, així com la nova ubicació de la Unitat de Microscòpia Avançada del CRG. A la portada també es destaca la visita al PRBB de Yoo Young-min, ministre de Ciència i Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Corea del Sud.

A la secció de perfil de grup coneixerem la feina realitzat pel laboratori de  biologia de l’oòcit i dormició cel·lular del CRG, liderat per la científica Elvan Boke. L'entrevista a Cristina Villanueva, investigadora principal del programa de contaminació del aigua a l’ISGlobal, explica algunes de les diferències entre l'aigua de l'aixeta i l'ampolla. També  descobrireu com els oceans amaguen milions de protistes, els misteriosos  i majoritaris eucariotes.

Les novetats del mes inclouen els beneficis de créixer en contacte amb àrees verdes, com les cèl·lules cancerígenes poden arribar al cervell, el vincle entre una dieta alta en calories i afartaments, novetats sobre la hibernació dels lèmurs, com un peix de l’Amazones sobreviu sense mascles o l'expressió gènicacom a marcador de l’hora de la mort, així com una nova iniciativa de ciència ciutadana per controlar la qualitat de l'aire a Barcelona.

A més, no us perdeu la foto científica d’aquest mes, i recordeu que podeu veure totes les edicions de l’El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 112: "New and better scientific services for biomedical research"

 

Welcome to the April issue of El·lipse, a monthly publication in Catalan and English of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB).

PDF Version
Multimedia version

The Ellipse this month highlights two new core facilities at IMIM, the first Spanish collection of pro-neuronal cells and a new Metabolomic platform; and the new location of the CRG Advanced Microscopy Unit. Check out also the visit to the PRBB of Yoo Young-min, Minister for Science and ICT from South Korea.

In the group profile section we will get to know the work conducted by the Oocyte Biology and Cellular Dormancy group at the CRG, led by Elvan Boke. The interview introduces Cristina Villanueva, head of ISGlobal’s Water Pollution Programme, who explains some of the differences between tap and bottled water. In the science uncovered section you can learn more about protists, the surprising and mysterious majority of eukaryotes.

In this issue you will also learn about the benefits of growing in contact with green areas, how cancer cells can reach the brain, the link between a high-calorie diet and bingeing behavior, the hibernation of lemurs, how an Amazon fish successfully survives without males or gene expression as a marker of the time of death, as well as a new citizen science initiative for monitoring air-quality in Barcelona.

Also, do not miss the scientific photo of this month, and remember you can see all previous editions of El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.