Notícies
22/2/2019

Les cèl·lules assassines naturals prediuen la resposta al tractament de les pacients amb el càncer de mama més agressiu

Les cèl·lules assassines naturals prediuen la resposta al tractament de les pacients amb el càncer de mama més agressiu


Noticia de l'IMIM


Les pacients amb un dels tipus de càncer de mama més agressiu, el HER2 positiu, tenen més opcions d'obtenir una resposta completa al tractament si els tumors presenten nivells alts d'un tipus concret de limfòcit, les anomenades cèl·lules assassines naturals, en anglès Natural Killer cells (NK). És la primera vegada que s'evidencia aquesta relació en els tumors de pacients amb càncer de mama, en un pas de gran importància per trobar marcadors que indiquin el nivell de resposta de les pacients als medicaments que s'utilitzen. A la vegada, aquesta troballa, que publica la revista Clinical Cancer Research, indica noves formes de reforçar la capacitat dels tractaments existents i d'aquells en fase d'assaig per acabar amb els tumors, i obre la porta a estudiar la possibilitat de trasplantar aquest tipus de cèl·lula en combinació amb anticossos monoclonals.

L'estudi l'han liderat investigadors de l'Hospital del Mar, de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració de professionals de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid i de l'Hospital Clínic de València, així com de l'Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de Barcelona. En ell, s'han utilitzat mostres de més d'un centenar de pacients amb càncer de mama HER2 positiu.

Els resultats de l'estudi han permès als investigadors concloure que aquelles pacients que presentaven nivells alts de cèl·lules NK al tumor, que havien estat tractades abans de la cirurgia amb anticossos monoclonals contra HER2, tenien més possibilitats d'assolir una resposta completa de la malaltia al tractament. Per contra, en els casos amb nivells baixos de NK, rarament s'assolia una remissió completa.

Ara, els investigadors treballen per validar el valor predictiu de les cèl·lules NK en mostres de pacients amb càncer de mama, tractades amb teràpies contra HER2 a assajos clínics.

 

Referència:
NK cell infiltrates and HLA class I expression in primary HER2+ breast cancer predict and uncouple pathological response and disease-free survival. Aura Muntasell, Federico Rojo, Sonia Servitja, Carlota Rubio-Perez, Mariona Cabo, David Tamborero, Marcel Costa-Garcia, Maria Martinez-Garcia, Silvia Menéndez, Ivonne Vazquez, Ana Lluch, Abel Gonzalez-Perez, Ana Rovira, Miguel Lopez-Botet and Joan Albanell. Clin Cancer Res December 6 2018 DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-18-2365

Més informació:
Web de l'IMIM