Avís legal – PRBB (Nou!)

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa que aquest lloc web és titularitat del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) amb CIF Q0801357E i domicili social al carrer Doctor Aiguader, 88, 08003 Barcelona. Va ser constituït per Resolució UNI/2703/2005, de 12 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 26 de juliol de 2005, pel qual s'autoritza la constitució del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i se n'aproven els Estatuts (DOGC 4477 de 27/9/2005).

L'accés i ús d'aquest lloc web implica l'acceptació de cada una de les condicions establertes en aquest avís legal i la submissió a la legislació espanyola, renunciant a d'altres furs, i per això és important llegir atentament la informació que segueix a continuació.


Garanties i responsabilitats

L'usuari que accedeix als serveis que ofereix aquest lloc web es compromet a fer un ús d'aquesta pàgina única i exclusivament per a activitats lícites i a comportar-se d'acord amb les finalitats, termes i condicions aquí establertes.

El PRBB es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web, de la seva configuració i presentació, així com d'eliminar-ne informació continguda o suspendre'n temporalment l'accessibilitat.

El PRBB treballa per assegurar que els continguts i funcionament del seu lloc web siguin de la millor qualitat possible. Malgrat això, no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web o al seu contingut, ni es farà responsable de possibles problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet. L'empresa tampoc no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements lesius que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) de qui hi accedeixi o en els documents electrònics, aplicacions i fitxers emmagatzemats en aquest, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin produir-se al seu sistema informàtic.

S'autoritza la visualització, impressió, reproducció i descàrrega del contingut del lloc web d'acord amb aquesta Política de Privadesa i amb la normativa vigent. Així, l´ús no autoritzat de la informació continguda al lloc web podrà donar lloc a les responsabilitats legalment establertes.

El PRBB no garanteix l'aplicació d'aquest Avís Legal als accessos mitjançant enllaços de tercers a aquest lloc web, ni els enllaços d'aquest lloc web a d'altres. D'acord amb això i amb el que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, tot enllaç de tercers a aquest lloc web s'haurà de fer a la seva pàgina principal o d'entrada i no podran realitzar cap modificació, limitació o realitzar cap tipus de manifestació sobre el lloc web, comprometent-se a complir amb la resta de previsions d'aquesta normativa.


Propietat intel·lectual

Els textos, continguts audiovisuals, codi font, disseny gràfic, logos, marques, i la resta de continguts inclosos a la pàgina web www.prbb.org, són propietat del PRBB i estan emparades per la normativa reguladora de la Propietat Intel•lectual i Industrial.

S'informa que, en cap cas, l'accés i navegació a la citada pàgina web pressuposa l'obtenció de cap tipus de llicència o cessió total o parcial dels citats drets de propietat intel•lectual i industrial sobre la pàgina web o el seu contingut. Així, en queda expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, total o parcial, sense previ consentiment dels titulars.


Ús de galetes (cookies)

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i el Reial Decret 13/2012, s'informa que el PRBB únicament utilitza galetes a la seva pàgina web per a personalitzar i facilitar-hi l'accés i navegació segures. Les galetes utilitzades s'associen exclusivament a un usuari anònim i al seu ordinador, de manera que en cap cas proporcionen dades personals de l'usuari.

De la mateixa manera, no s'utilitzen galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga per emmagatzemar informació que permeti identificar i/o rastrejar la persona física usuària d'aquesta pàgina web ni les seves preferències de cerca o visites a la pàgina.

El PRBB no es fa responsable de l'ús de galetes que puguin fer els diferents rastrejadors d'informació d'Internet.

Protecció de dades (Nou!)

El Consorci PRBB garanteix que totes les dades recollides a través dels diferents canals d'ingrés seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets previstos  pel Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades. El seu tractament i gestió compleix aquest Reglament i el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Vostè autoritza al Consorci PRBB l'ús i el tractament informàtic de les dades personals que faciliti. Són incorporades al fitxer Comunicació i Relacions Públiques titularitat del Consorci PRBB per tal de gestionar la comunicació i les relacions d'acord amb les seves peticions.

Aquestes dades, en cap cas, no seran cedides o comunicades a tercers privats o públics sense el consentiment previ del seu titular o en els casos previstos per la llei.

El PRBB garanteix en tot moment la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal i adopta les mesures pertinents per evitar-hi accessos no autoritzats.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el Reglament esmentat.

Delegat de protecció de dades del Consorci PRBB

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, i per a  qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona fa de les seves dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades del Consorci PRBB.

Adreça electrònica: dpd@prbb.org

Adreça postal: C. Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona

Telèfon: 93316000

(de dilluns a dijous, de 9 a 17 hores; divendres de 9 a 15 hores)