Description Page" />

Avís legal – PRBB

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa que aquest lloc web és titularitat del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) amb CIF Q0801357E i domicili social al carrer Doctor Aiguader, 88, 08003 Barcelona. Va ser constituït per Resolució UNI/2703/2005, de 12 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 26 de juliol de 2005, pel qual s'autoritza la constitució del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i se n'aproven els Estatuts (DOGC 4477 de 27/9/2005).

L'accés i ús d'aquest lloc web implica l'acceptació de cada una de les condicions establertes en aquest avís legal i la submissió a la legislació espanyola, renunciant a d'altres furs, i per això és important llegir atentament la informació que segueix a continuació.


Garanties i responsabilitats

L'usuari que accedeix als serveis que ofereix aquest lloc web es compromet a fer un ús d'aquesta pàgina única i exclusivament per a activitats lícites i a comportar-se d'acord amb les finalitats, termes i condicions aquí establertes.

El PRBB es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web, de la seva configuració i presentació, així com d'eliminar-ne informació continguda o suspendre'n temporalment l'accessibilitat.

El PRBB treballa per assegurar que els continguts i funcionament del seu lloc web siguin de la millor qualitat possible. Malgrat això, no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web o al seu contingut, ni es farà responsable de possibles problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet. L'empresa tampoc no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements lesius que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) de qui hi accedeixi o en els documents electrònics, aplicacions i fitxers emmagatzemats en aquest, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin produir-se al seu sistema informàtic.

S'autoritza la visualització, impressió, reproducció i descàrrega del contingut del lloc web d'acord amb aquesta Política de Privadesa i amb la normativa vigent. Així, l´ús no autoritzat de la informació continguda al lloc web podrà donar lloc a les responsabilitats legalment establertes.

El PRBB no garanteix l'aplicació d'aquest Avís Legal als accessos mitjançant enllaços de tercers a aquest lloc web, ni els enllaços d'aquest lloc web a d'altres. D'acord amb això i amb el que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, tot enllaç de tercers a aquest lloc web s'haurà de fer a la seva pàgina principal o d'entrada i no podran realitzar cap modificació, limitació o realitzar cap tipus de manifestació sobre el lloc web, comprometent-se a complir amb la resta de previsions d'aquesta normativa.


Propietat intel·lectual

Els textos, continguts audiovisuals, codi font, disseny gràfic, logos, marques, i la resta de continguts inclosos a la pàgina web www.prbb.org, són propietat del PRBB i estan emparades per la normativa reguladora de la Propietat Intel•lectual i Industrial.

S'informa que, en cap cas, l'accés i navegació a la citada pàgina web pressuposa l'obtenció de cap tipus de llicència o cessió total o parcial dels citats drets de propietat intel•lectual i industrial sobre la pàgina web o el seu contingut. Així, en queda expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, total o parcial, sense previ consentiment dels titulars.


Ús de galetes (cookies)

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i el Reial Decret 13/2012, s'informa que el PRBB únicament utilitza galetes a la seva pàgina web per a personalitzar i facilitar-hi l'accés i navegació segures. Les galetes utilitzades s'associen exclusivament a un usuari anònim i al seu ordinador, de manera que en cap cas proporcionen dades personals de l'usuari.

De la mateixa manera, no s'utilitzen galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga per emmagatzemar informació que permeti identificar i/o rastrejar la persona física usuària d'aquesta pàgina web ni les seves preferències de cerca o visites a la pàgina.

El PRBB no es fa responsable de l'ús de galetes que puguin fer els diferents rastrejadors d'informació d'Internet.

Protecció de dades

D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007 que aprova el reglament que la desenvolupa s'informa que les dades de caràcter personal recollides des d'aquesta pàgina web directament o mitjançant el correu electrònic facilitat són incorporades inicialment al fitxer Comunicació i Relacions Públiques titularitat del PRBB per tal de gestionar la comunicació i relacions d'acord amb les peticions de l'usuari.

Aquestes dades, en cap cas, no seran cedides o revelades a tercers privats o públics sense el consentiment previ del titular o en els casos previstos per la llei.

El PRBB garanteix en tot moment la confidencialitat i seguretat de les vostres dades de caràcter personal d'acord amb els nivells de seguretat establerts pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei a 15/1999 i s'adoptaran les mesures pertinents per evitar accessos no autoritzats a la informació personal de l'usuari.


Exercici de drets

En el cas que l'usuari volgués exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, ho haurà de fer mitjançant escrit i aportant còpia del DNI o identificació anàloga a comunicacio@prbb.org.