Noticias
4/3/2016

El·lipse 92: "Encara poques dones en recerca" / "Still too few women in science"

El·lipse 92: "Encara poques dones en recerca" / "Still too few women in science"


Edició de març


Ja ha sortit l'edició de març de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La portada de l’El·lipse d’aquest mes està dedicada a la igualtat de gènere en la ciència, un tema encara pendent. Veureu els actes organitzats per celebrar el Dia de la Dona el 8 de març, i aprendreu què s’està fent des dels centres per avançar en aquesta matèria. L’editorial presenta el desè aniversari del PRBB, que se celebra enguany, i a la portada també us convidem a participar al concurs #EllipseViatgera - aquí podeu llegir-ne més!A dins hi trobareu el perfil del MARBiobanc, i una entrevista a Josep Maria Antó, director del CREAL, sobre els 10 anys d’aquest centre. La secció "Ciència al descobert" ens apropa als orgànuls cel·lulars i al "Debat actual", personal del PRBB dóna el seu punt de vista sobre el finançament públic de la recerca a Espanya.

Les notícies d'aquest mes inclouen el moment de la incorporació dels mitocondris a les cèl·lules, una proteïna que juga un paper dual en la reproducció del llevat, el descobriment que l’encreuament entre humans moderns i neandertals va succeir per primera vegada abans del que es pensava, un nou biomarcador per la diabetis tipus 2, la millora de la computació biològica i els trastorns mentals com a factor de risc per a malalties cròniques físiques, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 91: “Still too few women in science”


Welcome to the March issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The cover of this new edition of El·lipse is about gender equality in science, still a pending issue. You will find the events that will be held to celebrate Women’s Day on March 8th and learn about what the centres are doing to improve gender equality. The cover also announces the 10th anniversary of the PRBB and an Instagram contest, #EllipseViatgera, to which you are invited to participate– here you can find more information!

In this issue you will find a profile of MARBiobanc, and an interview with Josep Maria Antó, director of the CREAL, a centre that celebrated its 10th anniversary last year. The "Science uncovered" section brings us closer to cell organelles and in the “Current debate”, staff at the different PRBB centres discuss their views on the public funding for research in Spain.

News of this month include the moment of cell’s acquisition of mitochondria, a protein that plays a dual role in yeast reproduction, the finding that the first interbreeding between modern humans and Neanderthals was earlier than previously thought, a new type 2 diabetes biomarker, the improvement of biological computing, and mental disorders as a risk factor to developing chronic physical diseases, among others.

This and more in the new edition of the El·lipse! And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.