Noticias
16/2/2017

El·lipse 102: “ERC: èxit dels centres del PRBB / ERC: Success at the PRBB centres”

El·lipse 102: “ERC: èxit dels centres del PRBB / ERC: Success at the PRBB centres”


Edició de març


Ja ha sortit l'edició de març de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

El 2017 el Consell Europeu de Recerca (ERC) celebra el seu 10è aniversari i els investigadors dels centres del PRBB ho poden celebrar, ja que han tingut un gran èxit en l’atracció de finançament de l’ERC. Aquesta és la portada de la nova edició d’El·lipse, on també es destaca el nomenament de Tomàs Marquès-Bonet com a nou director de l’IBE (CSIC-UPF).

A dins hi trobareu el perfil del grup de recerca liderat per Óscar Vilarroya de l’IMIM, i una entrevista a l’equip d’estudiants de la UPF que va participar a la competició internacional de biologia sintètica iGEM. A la secció “Ciència al descobert”, Roni Wright ens parla sobre les hormones i al “Debat actual” els investigadors reflexionen sobre si la física pot ser la nova biologia.

Les notícies d'aquest mes inclouen les causes fonamentals de l’envelliment humà, una nova funció del colesterol en la regulació de proteïnes cerebrals, la disminució de la capacitat d’atenció a curt termini dels nens causada per la contaminació, la identificació de les restes òssies de la fossa de Tremp i el major risc de suïcidi entre les víctimes de violència durant la infància, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

ERC: Success at the PRBB centres

Welcome to the March issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The year 2017 sees the 10th anniversary of the European Research Council (ERC) and scientists in the PRBB centres can celebrate with them as they have highly successfull in attracting ERC funding. This is the cover of the new edition of El·lipse, which also announces Tomàs Marquès-Bonet as the new director of the IBE.

Inside the newspaper, you will find an article about Óscar Vilarroya’s research group at the IMIM, and an interview with the UPF students who participated in the synthetic biology competition iGEM. In the Science uncovered section, Roni Wright talks about hormones and the Current-affairs Debate the researchers discuss if physics could be the new biology.

News of this month include the fundamental causes of human ageing, a new role of cholesterol in brain protein regulation, the negative effect of air pollution on children’s attention in the short term, bones identified from the mass grave in Tremp and an increased risk of suicide in childhood victims of violence, among others.

This and more in the new edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.