Noticias
7/4/2017

UPF: Jaume Casals, reelegit rector de la UPF amb un ampli suport de la comunitat universitària (cat/engl)

UPF: Jaume Casals, reelegit rector de la UPF amb un ampli suport de la comunitat universitària (cat/engl)


Notícia de la UPF


Jaume Casals, catedràtic de Filosofia, és el guanyador de les eleccions a rector de la UPF, després d’obtenir el 62,6% dels vots a candidatures emesos vàlidament. Aquest resultat li permetrà revalidar mandat i seguir com a rector de la UPF durant quatre anys més. L’altre candidat, el catedràtic Josep-Eladi Baños, ha aconseguit el 37,4% dels vots.

La participació global registrada ha estat del 24,97%, prop de 18 punts més que a les eleccions del 2013, i 6,5 punts més respecte a les del 2009. El sector amb una participació més alta ha estat el de professors doctors amb vinculació permanent, amb prop del 90%, mentre que el sector amb menys participació ha estat el d'estudiants de màster i doctorat, amb el 10,5%.

Per sectors de la comunitat universitària, Casals ha obtingut el suport majoritari de tot el professorat i dels estudiants de màster i doctorat, mentre que Baños ha obtingut més suports entre els estudiants de grau i entre el personal d’administració i serveis.

Mes informació:
Web de la UPF

 

Jaume Casals, reelected rector of the UPF with broad support of the university community

Jaume Casals, full professor of Philosophy, is the winner of the elections to UPF rector, after obtaining 62.6% of validly cast votes. This result will enable him to continue as rector of the University for another four years. The other candidate, full professor Josep-Eladi Baños, won 37.4% of the votes.

The overall participation recorded was 24.97%, about 18 points more than in the elections of 2013, and 6.5 points more compared to 2009.

By sectors of the University community, Casals has won the majority support of teaching staff and master’s and doctoral students, while Baños has obtained more support from among students and administration and services staff.

More information:
UPF news