Noticias
16/2/2017

El·lipse 103: “L'EMBL Barcelona s'instal·la al PRBB / EMBL Barcelona will be located at the PRBB”

El·lipse 103: “L'EMBL Barcelona s'instal·la al PRBB / EMBL Barcelona will be located at the PRBB”


Edició d'abril


Ja ha sortit l'edició d'abril de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

El 10 d’abril el Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL) i el Govern espanyol van signar l’acord per crear una nova subseu de l’EMBL a Barcelona. Aquesta és la portada de la nova edició d’El·lipse, on també es destaca que Jaume Casals continua com a rector de la UPF.

A dins hi trobareu el perfil del grup de recerca liderat per Xavier Bellés de l’IBE, i una entrevista a Roderic Guigó del CRG sobre el projecte GTEx. A la secció “Ciència al descobert”, Rosa Martinez ens parla sobre la bioenginyeria d’òrgans i al “Debat actual” s’explica l’experiència d’uns bioartistes que han treballat amb investigadors del PRBB.

Les notícies d'aquest mes inclouen noves pistes sobre la dieta dels neandertals i la seva relació amb els humans, una immunoteràpia efectiva per al càncer de bufeta, el descobriment del gen que causa la síndrome d’Opitz C, els factors socials de l’activitat física en l’MPOC, i el descobriment d’estructures ocultes a l’ADN bacterià, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

EMBL Barcelona will be located at the PRBB

Welcome to the April issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

On April 10, the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) and the Spanish government signed an agreement for a new EMBL satellite in Barcelona. This is the cover of the new edition of El·lipse, which also announces that Jaume Casals continues as rector of the UPF.

Inside the newspaper, you will find an article about Xavier Bellés’ research group at the IBE, and an interview with Roderic Guigó from the CRG about the GTEx project. In the Science uncovered section, Rosa Martinez talks about organ bioengineering and the Current-affairs Debate explains the experience of bioartists who have worked with PRBB researchers.

News of this month include new clues on the Neanderthals’ diet and their relationship with humans, immunotherapy effective in treating bladder cancer, the discovery of the gene that causes Opitz C syndrome, the social factors in physical activity in COPD and the discovery of hidden structures in bacterial DNA, among others.

This and more in the new edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.