Noticias
7/9/2018

DCEXS-UPF: Descobreixen una nova forma de comportament complex en comunitats bacterianes

DCEXS-UPF: Descobreixen una nova forma de comportament complex en comunitats bacterianes


Notícia del DCEXS-UPF


Un equip d’investigadors liderat per Jordi Garcia-Ojalvo, director del Laboratori de Dinàmica de Sistemes Biològics de la UPF, ha identificat un nou comportament dinàmic en comunitats bacterianes, similar al d’altres sistemes complexos com el cervell o comunitats socials.

En aquest treball publicat a PNAS, els científics han estudiat comunitats de bacteris Bacillus subtilis, conegudes de forma genèrica com a biofilms, que coexisteixen en condicions d'estrès i són notablement resistents i difícils d'eradicar.

Han descobert que les colònies de bacteris comencen a oscil·lar de forma abrupta quan el biofilm supera una mida determinada. Aquest requeriment d’una mida mínima és característic de fenòmens emergents, com ara el desenvolupament d’un brot epidèmic en una població, que requereix un nombre mínim d’infectats, o la generalització de l’ús d’una tecnologia quan se sobrepassa un nombre crític d’usuaris.

Les oscil·lacions són un exemple de comportament dinàmic que es dona en molts tipus de sistemes complexos. Es produeixen al batec rítmic del cor, als cicles econòmics o a les oscil·lacions climàtiques. “La transició abrupta cap a les oscil·lacions que hem observat ara permetria a la comunitat de bacteris fer front de manera eficient a situacions d’estrès per manca de nutrients, per exemple”, explica Rosa Martinez-Corral, la primera autora de l’article.

Més informació:
Web DCEXS-UPF

Referència:
Rosa Martinez-Corral, Jintao Liu, Gurol Suel, and Jordi Garcia-Ojalvo. Bistable emergence of oscillations in structured cell populations. PNAS, August 2018