Noticias
7/2/2014

El·lipse 74: "El president de Ecuador, al PRBB / The president of Ecuador at the PRBB"

El·lipse 74: "El president de Ecuador, al PRBB / The president of Ecuador at the PRBB"


Edició de Maig


Ja ha sortit l'edició de maig de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

L’edició de maig de l’El·lipse obra amb la recent visita del President d’Equador al PRBB i una editorial sobre les possibilitats de la vida sintètica. Juana Díez (UPF) explica la recerca del seu grup per entendre els virus, tan petits com poderosos, i entrevistem al Premi Nobel Sydney Brenner sobre la seva visió de la ciència. Altres notícies inclouen un sistema de predicció d’infarts de miocardi en la població, com un petit cromosoma 21 extra altera tot el genoma, la contaminació de l’aire i la inflamació en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), un nou factor causant de la degeneració muscular en l’envelliment o noves eines informàtiques per estudiar proteïnes.

A més, preguntem a investigadors estrangers si Barcelona manté encara el seu sex-appeal científic, i us expliquem qui ha guanyat el Premi PRBB al millor treball de recerca. No us ho perdeu!

Recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 74: "The president of Ecuador at the PRBB"

Welcome to the April issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The May issue of El·lipse opens up with the recent visit of the President of Ecuador to the PRBB, and the editorial talks about the possibilities of synthetic life. Juana Díez (UPF) explains her research into the mechanisms of viruses, so small but so powerful, and Nobel laureate Sydney Brenner tells us about his views on science in an interview. Other news include a system for predicting heart attacks in the population, how a small extra chromosome 21 disrupts the whole genome, the air pollution and inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), a new factor causing muscle degeneration in aging or some new tools to study proteins.

In addition, we ask some of our current and past foreign researchers whether Barcelona maintains its scientific appeal, and we tell you who won the PRBB Award to the best high school research project. Do not miss it!

Remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.