Noticias
13/2/2015

El·lipse 83: "BioJúnior, incentivant vocacions" / "BioJunior, encouraging scientific vocations"

El·lipse 83: "BioJúnior, incentivant vocacions" / "BioJunior, encouraging scientific vocations"


Edició d'abril


Ja ha sortit l'edició d'abril de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

El 17 d’abril té lloc la primera edició de BioJúnior, una jornada dirigida a estudiants de secundària i batxillerat, i l’entrega del X Premi PRBB al millor treball  de recerca. D’aquesta manera, incentivant vocacions científiques, comença l’El·lipse del mes d’abril. La publicació del PRBB presenta també una entrevista sobre la carrera científica de Luciano Di Croce (CRG) i el perfil del grup de recerca en epidemiologia i avaluació dirigit per Maria Sala (IMIM).

Les notícies científiques del mes són ben variades: un treball sobre teràpies dirigides a alteracions genòmiques del càncer, l’empaquetament de l’ADN a escala nanomètrica, l’efecte del trànsit proper a escoles en el desenvolupament cognitiu, novetats sobre la metamorfosi dels insectes o un nou biomarcador per al melanoma maligne.

L’apartat ciència al descobert té el petit gran citoesquelet cel·lular en el punt de mira. I l’especial “Mare, jo vull ser científica!” exposa un resum de les aportacions de diferents investigadors a la campanya #passion4science on expliquen perquè van decidir dedicar-se a la recerca.

No us perdeu les darreres novetats de la ciència biomèdica a Barcelona! I recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!


El·lipse 83: "BioJunior, encouraging scientific vocations"

Welcome to the April issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

April 17, 2015, is the first edition of BioJúnior an event aimed at secondary school students, which will coincide with the award ceremony for the X PRBB Prize for the best high school research project. The El·lipse also presents an interview with Luciano Di Croce (CRG) about his scientific career and the profile of the research group on epidemiology and evaluation led by Maria Sala (IMIM).

The scientific news of the month are quite varied: a study on targeted therapies for cancer genomic alterations, DNA packaging at the nanometer scale, the effect of traffic near schools in cognitive development, news about insect metamorphosis or a new biomarker for malignant melanoma.

The 'science uncovered' section puts the little great cell cytoskeleton in the spotlight. And the special article "Mum, I want to be a scientist!" exposes a summary of the contributions of different investigators to the #passion4science campaign, in which they explain what got them interested in science and research, some already during their childhood.

Do not miss the latest biomedical science in Barcelona! And remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.